Forums

Home Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Freshness
  • Aktuell skandinavisk forskning
   Validering av kort PROM för varicer. Karolina Hultman Kir klin St Görans Sjh Stockholm, Helen Sinabulya Kärl kir Malmö och Lena Blomgren Venöst Centrum Karlskoga. Patienter rekryterades från Narva Kirurg Center, Åderbråckscentrum, Åderbråcksklinikerna och Venöst Centrum Karlskoga. Kortform av VEINES-Qol/Sym som vi tidigare översatt och validerat på svenska. Den korta formen används av det amerikanska kvalitetsregistret VQI för varicer. Vi är snart klara (aug 2019), prel ser det bra ut och om fortsatta analyser bekräftar detta planerar vi att lägga in det i Swedvasc venmodul 2020. Socioekonomi och BMI vid venösa bensår Linda Jansson, ssk, och Lena Blomgren, bägge Venöst Centrum Karlskoga. Patienter med venösa bensår intervjuas avseende socioekonomiska faktorer och BMI mäts för att undersöka hur dessa faktorer påverkar hur snabbt patienten remitteras till kärlkirurg och hur snabbt såret läker efter behandling. Pågående, datainsamling troligen klar slutet av 2020. Miljöpåverkan av varicerbehandling Jakob Mohamed, stud KTH, och Lena Blomgren Venöst Cetrum Karlskoga. Hur mycket skiljer sig klimatpåverkan mellan RF, EVL och skumbehandling av GSV? Pågående. Hur mycket påverkar kvarlämnade varicer recidivfrekvensen? Lena Blomgren Venöst Centrum Karlskoga. Patienter från en tidigare studie med 8 års uppföljningstid där det finns ett postoperativt ultraljud jämförs utifrån hur mycket varicer som var kvarlämnade vid ingreppet. Om man lämnat varikösa grenar var reoperationsfrekvensen lika hög som när man lämnat GSV el SSV. Lägst reopfrekvens hade de som var radikalt opererade. Studien är inskickad till tidskrift juli 2019. Förekomst av venös och arteriell insufficiens i Uganda Helen Sinabulya Kärl kir Malmö, Joy Roy Kärl kir KS och Lena Blomgren Venöst Centrum Karlskoga Pilotstudie där ett antal människor i olika delar av Uganda undersöks med ABI och venduplex. Ansökan EPN i Uganda snart klar, startar sen.
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • Studier från Venous Centre
   Under hösten 2019 kommer Venous Centre Malmö att genomföra den första studien på människa av Solutio™ katetern. Solutio™ är en intravasal kateter genom vilken tumescescens tillförs. Tanken är att detta administrationssätt ska minska obehaget när bedövningen läggs inför EVLA eller RF. Ideen och utvecklingen av katetern har gjorts av Michael Åkesson genom bolaget Medvasc AB
  • 1
  • 1
  • 1 month, 3 weeks ago

    Anders Lundell