Publications

Publications regarding venous diseases and treatments will be posted here. If you have something you would like to add, please contact the webmaster.

Management of Chronic Venous Disease Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS)

Published in European Journal of Endovascular surgery, 2015

Link to full article


Five-year results of a randomized clinical trial of conventional surgery, endovenous laser ablation and ultrasound-guided foam sclerotherapy in patients with great saphenous varicose veins

By S. K. van der Velden et al., published in British Journal of Surgery in 2015

Link to abstract and full article.


Treatment for varicose veins and cost-effectiveness

By C. Carrol et al., published in British Journal of Surgery in 2014.

Introduction: A Health Technology Assessment was conducted to evaluate the relative clinical effective- ness and cost-effectiveness of minimally invasive techniques (foam sclerotherapy (FS), endovenous laser ablation (EVLA) and radiofrequency ablation (RFA)) for managing varicose veins, in comparison with traditional surgery 

Download article in pdf.


Great uncertainty regarding treatment of varicose vein recurrence 

By Olle Nelzén, published in Phlebologie in february 2014.

Introduction: Although varicose vein recurrence is common and 10–30 % of all varicose vein surgery is done for recurrence of some sort, there are very few studies that can guide us to the best re-treatment option. With the introduction of minimal invasive endovenous treatments there is a variety of possible options besides traditional open sur- gical techniques. 

Download article in pdf.


A medial approach for open redo groin surgery for varicose vein recurrence

By Olle Nelzén, published in Phlebologie in september 2013.

Aims: To describe the technique of a medial approach for redo groin surgery for varicose vein recurrence and to report the one year prospective results for this procedure. 

Download article in pdf.


Nytt Internationellt dokument om venterminologi på engelska språket

Nyligen publicerades ett internationellt konsensusdokument om venterminologi i Februarinummret av Journal of Vascular Surgery. Dokumentet baseras på diskussioner om definitioner på ett flertal engelska termer inom det venösa området. Undertecknad var en av deltagarna i expertgruppen. Om man skriver i engelskspråkiga tidskrifter eller presenterar på internationella möten tror jag att dokumentet kan vara väl värt att läsa. Av upphovsrättsliga skäl kan tyvärr inte dokumentet presenteras här men går att finna i J Vasc Surg 2009;49:498-501.
/Olle Nelzén


Nytt internationellt konsensusdokument om kompressionsbehandling vid venöse bensår.

Dokumentet presenterades vid World Union of Wound Healing Societies världskongress i Toronto 2008. Det är nog det första dokumentet om konservativ behandling som ändå noga poängterar vikten av kirurgisk behandling av varicer när så är möjligt. Det var delvis min egen uppgift att bevaka att de kirurgiska möjligheterna inte glömdes bort inom den internationella expertgruppen. Resultatet är väl läsvärt och didaktiskt presenterat.
/Olle Nelzén